Osho

Open Mind centrum v Bratislave (Opavská 26) aj po prázdninách pripravilo večery s Oshovými meditáciami. Konajú sa každý utorok od 18.00 do 20.00. Stretnutiami bude opäť sprevádzať Tereza Ruth.

Tereza RuthRozpis stretnutí:

Chakra Dance (tanec čakier) – 16.9.2014
Kundalini – 23.9.2014
No Dimension (Súfijský tanec srdca) – 30.9.2014
Chakra sounds (Zvuky čakier) – 7.10.2014
Gaurishankar (Everest) – 14.10.2014
Nadabrahma – 21.10.2014
Kundalini (nová verzia) – 28.10.2014

Chakra dance (tanec čakier)

Obľúbená radostná pohybová meditácia podporujúca prehĺbenie spojenia s vlastným telom ako i vlastnými energetickými centrami – čakrami.

Kvalitu a jedinečnosť každej čakry vnesieme do spontánneho pohybu svojho tela a na záver, prostredníctvom prepojenia a zharmonizovania všetkých energetických centier (čakier) precítime hlboký pokoj, porozumenie a jednotu so sebou samým, so Zemou a Univerzom 🙂 Počas intuitívneho čakrového tanca si pripomenie naša Duša ľahkosť a slobodu prežívania ako v čase, keď sme ešte boli dieťaťom.
Meditácia je vhodná pre začiatočníkov, je veľmi jemná, povznášajúca a inšpirujúca 🙂
Doporučujeme priniesť si voľné pohodlné oblečenie a tenkú nepriehľadnú šatku.

No Dimension (súfijský tanec srdca)

Krásna a veľmi obľúbená pohybová meditácia, hlboko inšpirovaná technikou vírivého tanca Sufi.

V prvej časti sa dokonale uzemníme vo svojom strede – Hare – centre našej tvorivej životnej sily, prostredníctvom “tanca štyroch svetových strán“. V druhej časti – v samotnom vírení si dovolíme doširoka otvoriť svoje srdce a s dôverou v jeho vedenie sa odovzdať Životu, ktorý sa točí okolo nás 🙂
No Dimension je nádherná a oslobodzujúca meditácia, prostredníctvom ktorej môžme nahliadnuť do svojho Vnútra celkom inak ako by sme čakali 🙂 …
Doporučujem priniesť si dlhú voľnú sukňu, ktorá sa krásne točí – ženám aj odvážnejším mužom 🙂
Maximálny počet účastníkov na túto meditáciu je 15 ľudí.

Kundalini

Popri Dynamickej meditácii je Kundalini najznámejšiou Oshovou aktívnou meditáciou. Oproti Dynamickej meditácii, ktorá pracuje s jangovou energiou a je teda vybudzujúca a vhodná skôr na ráno, je Kundalini meditácia očistná vo svojej jinovej (ženskej) podstate a napriek tomu, že je aktívna, je upokojujúca a vhodná najmä na večer.
Meditácia je rozdelená na 4 časti : v prvej časti uvoľňujeme telo i myseľ trasením, ktoré vychádza hlboko z nášho vnútra, v druhej časti necháme svoje telo vplynúť do vlastného intuitívneho pohybu, v tretej časti vstupujeme do samotnej meditácie – stíšenia a hlbokého naladenia na svoj vnútorný priestor, a v štvrtej časti, ktorou je záverečná relaxácia, nechávame „dosadnúť“ účinky meditácie v našom tele. Meditácia je vhodná pre každého, kto chce „vytriasť svoju hlavu aj celé telo“ po náročnom dni, a rovnako ako začiatočníci si ju určite užijú aj „znalci“ Oshových či iných meditačných techník.
Doporučujeme priniesť si voľné pohodlné oblečenie a tenkú nepriehľadnú šatku.

Chakra sounds

V tejto krásnej hlboko harmonizujúcej meditácii pracujeme so svojim hlasom, prostredníctvom ktorého prenášame svoje vedomie spolu s hudbou do jednotlivých čakier. Vďaka tomu sa naše čakry harmonizujú, liečia a prirodzene otvárajú…. Meditácia nás môže preniesť do hlbokého vnútorného ticha a porozumenia, patrí medzi pokojné (statické) meditácie a je vhodná pre každého…
Odporúčam priniesť si pohodlné voľné oblečenie a tenkú šatku na oči.
ČAKRY sú energeticko-informačné centrá v ľudskom tele a spájajú jemnohmotné telo človeka s jeho telom fyzickým. Funkciou čakier je prijímať, premieňať a rozvádzať najrôznejšie druhy energie do celého tela. Rozlišujeme sedem čakier, z ktorých každá vysiela vibrácie v jednej zo základných farieb (zodpovedajúcim jej úlohe) a vzťahuje sa k určitým orgánom a oblastiam tela. Každá čakra tiež riadi zvláštnosti ľudského správania a rozvoja a je nimi takisto spätne ovplyvňovaná. Spodné čakry rotujú pomalšie a vzťahujú sa k základným ľudským požiadavkám a citom. Jemnejšie energie horných čakier zodpovedajú vyšším duševným a duchovným snahám a schopnostiam človeka.

Gaurishankar (Everest)

Nádherná “mäkká“ sediaca technika zameraná predovšetkým na podporu Tretieho oka (6.čakry).
Skladá sa opäť zo štyroch častí – v prvej časti prostredníctvom špeciálneho spôsobu dýchania nadobudneme pocit, akoby sme sa odrazu ocitli vysoko na hore Gaurishankar – (Mont Everest). V druhej časti uprene pozorujeme plameň sviečky, čím výrazne centrujeme našu pozornosť a energiu do oblasti Tretieho oka – hornej časti tváre a stredu čela… V tretej časti vnesieme prebudenú energiu Tretieho oka do veľmi jemného, samovoľného pohybu tela, ktorý nazývame Latihan. Je to hlboko intuitívny, samovoľný a liečivý pohyb, ktorý sa jednoducho „deje“ a my zostávame iba jeho vedomými pozorovateľmi… Záverečnou časťou je relaxácia, neodmysliteľná časť každej Oshovej meditačnej techniky…
Gaurishankar je prenádherná meditácia, zjemňujúca naše vnímanie, prehlbujúca intuíciu a spojenie s vlastným telom…

Nadabrahma

Nadabrahma je stará tibetská technika, hlboko upokojujúca a liečivá….
Meditácia je sediaca, trvá hodinu, a je rozdelená na tri fázy. Doporučuje sa robiť na prázdny žalúdok.
Prvou fázou je tzv. humming, ktorým vytvárame hlasnú vibráciu, prechádzajúcu celým telom a jednotlivými energetickými centrami – čakrami. Táto vibrácia pôsobí na naše čakry veľmi harmonizujúco a zjednocuje ich vyžarovanie…
Druhá fáza je rozdelená na dve časti – v prvej sa sústredíme na odovzdávanie (čistenie, púšťanie) z nižších energetických centier, aby sme následne – v druhej časti – precítili prijímanie v prepojení s vyššími energetickými centrami.
Záverečnou treťou časťou je neodmysliteľná relaxácia.
Meditácia Nadabrahma ( Nádí- cesta, Brahma -Božstvo) je hlboko spirituálna meditácia.

Hovorí sa, že „ lepšie je jedenkrát zažiť ako stokrát počuť“…Táto veta je veľmi príznačná práve na Oshove meditačné techniky a lektorka Tereza Ruth sa riadi jej trošku poopraveným znením :“ radšej stokrát zažiť ako jedenkrát počuť :-)“

Večerné meditácie je možné navštevovať jednotlivo, no takisto je možné prihlásiť sa na celý blok 7 večerných meditácií.

Cena jednorázový vstup: 6 €

Celý blok 7 stretnutí: 30 € (platba vopred)

zdroj: openmind.sk