Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Sri Swami Vishwananda, osvietený duchovný majster z Mauríciusu navštívi 11. novembra Bratislavu. Swamiji cestuje po svete a udeľuje daršany nespočetnému množstvu ľudí, ktorí hľadajú duchovno.

Paramahamsa Sri Swami VishwanandaSri Swami Vishwananda, osvietený duchovný majster z ostrova Maurícius je zakladateľom a inšpiráciou Bhakti Margy. Jeho cieľom je pomôcť iným nájsť a realizovať najvyššiu, neobmedzenú, bezpodmienečnú božskú lásku, ktorá už je prítomná v každej ľudskej bytosti.

Slovo daršan je odvodené zo sanskritského koreňa slova „drsh“, čo znamená „pohľad“ alebo „majúci záblesk“ božstva. Swamiji cestuje po svete a udeľuje daršany nespočetnému množstvu ľudí, ktorí hľadajú duchovno, každý človek dostane to, čo potrebuje najviac v danom okamihu.

Program daršanu zahŕňa náboženskú hudbu a piesne z rôznych tradícií, inšpiratívne prejavy a samozrejme samotné požehnanie, daršan. Swamijiho schopnosť prebudiť naše
vnútorné svetlo a lásku je pre nás nesmiernou príležitosťou. V podstate odstráni všetky obmedzenia brániace nám v tom, čo môžme dosiahnuť v tomto ľudskom živote.

Sri Swami Vishwananda webová stránka: www.bhaktimarga.org

Vstupné: dobrovoľný príspevok
Kontakt: E-mail: kontakt.darshan@gmail.com Tel.č.: (+421) 940 726 905 (Denne od 17.00 – 20.00)