0 zamyslení o živote, ktoré by ste si mali zapamätať

Máte niekedy pocit, že cítite život skôr ako problém namiesto čistého maliarskeho plátna? Pozrite si 10 zamyslení nad životom a zistite v ktorých sa dokážete nájsť!

Tento článok je sumár 10 myšlienok zachytených v knihe Život, láska, smiech (Osho). Ja osobne ju považujem za jednu zo základných kníh pre ľudí, ktorí sa začínajú zamýšľať nad svojim životom.

Kniha je rozdelená do 3 hlavných kapitol – tak ako už napovedá samotný názov.

Určite by som ale odporúčal prečítať si knihu ako celok. Cca 160 strán vás vyjde asi na 6€. Kúpiť ju môžete napr. v Martinuse. Prečítajte si 10 vybraných myšlienok z prvej časti – život.

10 zamyslení o živote, ktoré by ste si mali zapamätať

1. O postoji

Najlepší spôsob, ako sa minúť so životom, je zaujať k nemu nejaký postoj. Život je neuveriteľný a nedá sa ovládnuť žiadnym postojom, nedá sa vtesnať do žiadnej definície. Vo chvíli, keď začnete rozdeľovať, vytvárate svojvoľne priehrady a definície – a to je spôsob, ako sa míňať so životom a s jeho tajomstvom.

2. O plátne

Nepovažujte život za problém, život je nesmierne a krásne tajomstvo. Život samotný je ako čisté plátno. Stáva sa tým, čo naň namaľujete. Môžete ho pomaľovať utrpením rovnako ako blahom. V tejto slobode je sláva človeka. Utrpenie existuje preto, lebo ľudia sú pochabí a nevedia, čo na plátno namaľovať.

3. O nude

Prečo sa človek nudí? Človek pociťuje nudu preto, že je donútený žiť podľa mŕtvych vzorcov, ktoré mu vnucujú iní. Nudíte sa preto, lebo ste k sebe neboli úprimní, neboli ste k sebe poctiví, nerešpektovali ste vlastné ja. V momente, keď prijmete sami seba bez akýchkoľvek podmienok, vytryskne vo vás pocit šťastia. Začne vo vás kolovať energia a život sa stane extázou.

4. O rozpore

Človek sa môže dostať do vyššieho sveta len vtedy, keď si prežil ten nižší. Skôr ako sa lotos stane lotosom, musí sa predrať bahnom, a to bahno je náš svet. Mních pred tým bahnom ušiel, nikdy z neho nebude lotos. Je to ako keby sa semienko lotosu bálo spadnúť do bahna. Potom ale zostane navždy len obyčajným semienkom, nikdy nerozkvitne. Ak chce rozkvitnúť ako lotos, musí do bahna; musí zažiť ten rozpor. Bez tohto rozporu života v bahne nedosiahne nič.

5. O hneve

Ste nahnevaní? Zatancujte si. Zo začiatku bude tanec zlostný. Začnite tancovať a váš tanec bude plný hnevu, agresivity, násilia. Ale po chvíli sa bude stávať čím ďalej tým miernejší a jemnejší, až zrazu zistíte, že ste na smútok zabudli. Energia sa premenila na tanec.

6. O smrti

Žiadna smrť nie je smrťou, pretože každá smrť otvára nový vstup – je to začiatok. Život nemá koniec, je tu vždy nový začiatok, vzkriesenie. Život nesmie byť len obyčajné starnutie. Musí to byť rast. Rásť znamená ponárať sa každým okamihom hlbšie do princípu života.

7. O poslaní

Je veľmi zvláštne, že ľudia, ktorí nevedia, kto sú, sa snažia stať niekým. A pritom ani nevedia, kým práve teraz sú! Nepoznali ešte svoje vlastné ja, ale už majú cieľ stať sa niekým. Stať sa niečím je choroba duše. Bytie ste vy sami. Keď sa stanete citlivejšími, váš život naberie objem. Už to nebude malé jazierko, stane sa z neho oceán.

8. O vyjadrení

Všetko, čo robíte, by malo vašim vyjadrením, malo by niesť vašu pečať. Ak žil človek celý svoj život tak, že zmenil každú svoju chvíľu v krásu, v lásku a radosť, smrť bude prirodzeným vyvrcholením jeho všetkých životných snáh.

9. O ctižiadostivosti

Ľudia, ktorí žijú naplno, nie sú ctižiadostiví. Pretože sú šťastní práve teraz, nemôžu pochopiť, že existuje možnosť chcieť ešte viac. Túžba získať viac a viac, tá je tu preto, lebo ľudia nežijú naplno. Veľké osobnosti môžu existovať len preto, že milióny ostatných nie sú veľkí.

10. O odvahe

K životu potrebujete veľkú odvahu. Zbabelci len existujú, vegetujú, zbabelci nežijú, pretože celý ich život je usmerňovaný strachom, a život v strachu je horší než smrť. Len odvážni ľudia vedia žiť. Pretože život je neistota. Ak si začnete príliš uvedomovať potrebu istoty a bezpečia, potom budete zahnaní do kúta, do väzenia, ktoré ste si sami vybudovali.